Fish Wellington (ฟิชเวลลิงตัน)

ผู้ขาย : Cuisine at Home
Weight
0.220
SKU
CH073

Fish Wellington (ฟิชเวลลิงตัน) 220g.

*KEEP FROZEN*

Ingredients : White Tuna 50% / Puff Pastry 35% / Creamy Spinach 14%/ Egg Yolk 1%/ Salt & Pepper

 

Warming instructions (* DO NOT Thaw)

1. Preheat oven 220 °C with baking tray on the lower rack.

2. Bake for 25 mins.

3. Carefully take out of the oven. Let it stand for 5 mins before serve.

Recommended Side dish : Red Wine Sauce, Mushroom Cream Sauce, Potato Puree, Stir-Fried French String beans

How to store products : Keep frozen at –18 °C in the frozen compartment in a refrigerator

 

Fish Wellington (ฟิชเวลลิงตัน - สเต็กปลาทูน่าเนื้อขาว/ผักโขม /แป้งพาย) 220g.

*ควรเก็บสินค้าในช่องแช่แข็งตลอดเวลา*

 

วิธีการอุ่นก่อนเสิร์ฟ :

1. นำออกจากการเก็บฟรีส อุ่นเตาอบด้วยไฟ 220 องศา (*ไม่ต้องทำละลายก่อนเข้าเตาอบ)


2. ใช้กระดาษอบขนมวางบนถาด วางถาดอบชั้นล่างสุด


3. นำฟิชเวลลิงตั้นเข้าเตาอบ 25 นาที คอยสังเกตุดู แป้งพายสีเหลืองกรอบ

4. เมื่อนำออกจากเตาอบ แนะนำให้พักไว้ประมาณ 5นาที ก่อนเสิร์ฟ

ข้อแนะนำ : ทานคู่กับผักย่าง ซอสครีมต่างๆ

฿330.00

Fish Wellington (ฟิชเวลลิงตัน) 220g.

*KEEP FROZEN*

Ingredients : White Tuna 50% / Puff Pastry 35% / Creamy Spinach 14%/ Egg Yolk 1%/ Salt & Pepper

 

Warming instructions (* DO NOT Thaw)

1. Preheat oven 220 °C with baking tray on the lower rack.

2. Bake for 25 mins.

3. Carefully take out of the oven. Let it stand for 5 mins before serve.

Recommended Side dish : Red Wine Sauce, Mushroom Cream Sauce, Potato Puree, Stir-Fried French String beans

How to store products : Keep frozen at –18 °C in the frozen compartment in a refrigerator

 

Fish Wellington (ฟิชเวลลิงตัน - สเต็กปลาทูน่าเนื้อขาว/ผักโขม /แป้งพาย) 220g.

*ควรเก็บสินค้าในช่องแช่แข็งตลอดเวลา*

 

วิธีการอุ่นก่อนเสิร์ฟ :

1. นำออกจากการเก็บฟรีส อุ่นเตาอบด้วยไฟ 220 องศา (*ไม่ต้องทำละลายก่อนเข้าเตาอบ)


2. ใช้กระดาษอบขนมวางบนถาด วางถาดอบชั้นล่างสุด


3. นำฟิชเวลลิงตั้นเข้าเตาอบ 25 นาที คอยสังเกตุดู แป้งพายสีเหลืองกรอบ

4. เมื่อนำออกจากเตาอบ แนะนำให้พักไว้ประมาณ 5นาที ก่อนเสิร์ฟ

ข้อแนะนำ : ทานคู่กับผักย่าง ซอสครีมต่างๆ

More Information
Country of Origin ไทย
Write Your Own Review
คุณกำลังรีวิวFish Wellington (ฟิชเวลลิงตัน)